המירוץ למליון יפו, משימת זיהוי חפצים

המירוץ למליון יפו, משימת זיהוי חפצים