המירוץ למליון יפו, משימת תפוזים

המירוץ למליון יפו, משימת תפוזים