יום גיבוש, scd, הפקה: אלמוג

יום גיבוש, scd, הפקה: אלמוג