הפנינג מערב פרוע, וריסנס

הפנינג מערב פרוע, וריסנס